Toelage klein buurtinitiatief

Wijkraden, straatverenigingen of een tijdelijke groepering van inwoners (min. 20 personen) van een Tiense straat die een straatfeest wensen te organiseren, kunnen max. 2 x per jaar een subsidie aanvragen van max. 225 euro voor de organisatie van o.a.:

  • een klein buurtfeest;
  • wandeling in de eigen wijk o.l.v. een stadsgids;
  • lezing over de wijk;
  • wijktentoonstelling;
  • een opruimactie;
  • een circusworkshop;
  • huiskamerconcert;
  • een bebloemingsactie.

Voorwaarden

  • De aanvragen worden gegroepeerd behandeld: er zijn 4 uiterlijke indieningsdata voorzien: 1 april, 1 juni, 1 augustus en 1 oktober.
  • Handtekeningen van min. 20 straatbewoners.

Procedure

De aanvraag dient ingediend te worden voor het buurtinitiatief doorgaat d.m.v. het pdf-aanvraagformulier. Na advies van de cultuurraad en goedkeuring door het schepencollege wordt het subsidiebedrag gestort. Bewijsstukken ter waarde van minimum het subsidiebedrag dienen uiterlijk op 31 december binnen gebracht te worden.

Bedrag

De subsidie voor een straatfeest bedraagt max. 225 euro.

Regelgeving

Reglement buurtinitiatieven en ontmoetingscentra.

Contact