Toelage groot buurtinitiatief

Bij de cultuurraad aangesloten dorpsverenigingen, een tijdelijke groepering van inwoners (min. 200 personen) of plaatselijke verenigingen (min  5 verenigingen aangesloten bij een Tiense adviesraad) van Tienen of een Tiense deelgemeente die een groot buurtinitiatief wensen te organiseren, kunnen een max één maal per jaar een subsidie aanvragen van 2.250 euro voor de organisatie van (een combinatie van) oa.

 • een groot buurtfeest
 • wandeling in de eigen wijk o.l.v. een stadsgids
 • lezing over de wijk
 • wijktentoonstelling
 • een opruimactie
 • een circusworkshop
 • (huiskamer)concert
 • een bebloemingsactie
 • kunstproject
 • opruimactie

Voorwaarden

 • De aanvraag dient te gebeuren uiterlijk op 1 april.
 • Handtekeningen van min. 220 personen of van min. 5 plaatselijke verenigingen (aangesloten bij de cultuurraad).

Procedure

De aanvraag wordt ingediend met het aanvraagformulier. Na advies van de cultuurraad en goedkeuring door het schepencollege wordt het subsidiebedraggestort. Bewijsstukken ter waarde van minimum het subsidiebedrag, dienen uiterlijk op 31 december binnen gebracht te worden. 

Bedrag

De subsidie voor een groot buurtinitiatief bedraagt 2.250 euro.

Regelgeving

Reglement buurtinitiatieven en ontmoetingscentra. 

Contact