Toelage aan socio-culturele verenigingen

Socio-culturele verenigingen maken aanspraak op een toelage al naargelang het aantal en aard van georganiseerde culturele activiteiten. Voor jubilerende socio-culturele verenigingen is er een extra toelage. 

Voorwaarden

Als vereniging lid zijn van de stedelijke cultuurraad.

Procedure

Maandelijks activiteiten aanmelden en bewijsstukken van activiteiten inlveren. De algemene vergaderingen van de cultuurraad bijwonen. Een subsidiedossier indienen (modaliteiten volgens reglement).

Bedrag

Forfaitaire basissubsidie: 100 euro + variabele subsidie o.b.v. puntensysteem.
Forfaitaire subsdie jubilerende verenigingen: 185 euro.

Regelgeving

Stedelijk reglement voor de toekenning van toelagen aan socio-culturele vereneigingen van de stad Tienen.

Contact