Stad Tienen ondersteunt verenigingen

30
oktober
2020
Toelage coronanoodfonds aanvragen

De coronacrisis treft ook de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen. Zij kunnen een aanvraag bij de stad indienen voor financiële steun als compensatie voor gemaakte onkosten en geleden verliezen tijdens de coronacrisis.

Om de verenigingen wat financiële ademruimte te geven, stelt de Vlaamse regering 83,9 miljoen euro uit het Vlaams noodfonds ter beschikking. Elke gemeente krijgt middelen toegewezen die ze op haar beurt kan inzetten om de verenigingen te ondersteunen. Er zijn geen voorwaarden of criteria voor de aanwending van de middelen. Gemeenten mogen zelf beslissen hoe ze deze middelen besteden. Voor de stad Tienen gaat het om een bedrag van 534.902,99 euro.

In overleg met een afvaardiging van de netwerken jeugd, sport en cultuur werd het voorstel goedgekeurd de middelen in 3 luiken te verdelen. Het eerste luik bevat het toekennen van een korting van 75 % op de huurprijs van de stedelijke infrastructuur zoals zwembad De Blyckaert, sportcentrum Houtemveld, CC de Kruisboog en de ontmoetingscentra.

In een tweede luik werd beslist om elke vereniging een T-bon ter waarde van 150 euro toe te kennen. Dit is een geschenkbon die bij de lokale handelaars en horecazaken opgenomen kan worden.

Een derde luik focust op de schade geleden door de coronacrisis. Om een beter zicht te krijgen hierop werd een bevraging georganiseerd in de periode juli - september. Deze werd door 100 verenigingen ingevuld. Op basis hiervan werkten de netwerken een coronatoelagereglement uit.

Op donderdag 29 oktober ‘20 keurde de gemeenteraad dit reglement goed. Hierdoor kunnen de erkende Tiense jeugd-, sport- en cultuurverenigingen financiële noodsteun aanvragen voor gemaakte onkosten en geleden verliezen in 2020 én voor gemaakte onkosten in 2021.  Dit kunnen bv. kosten zijn die gemaakt werden om kampen, stages en andere activiteiten coronaproof te organiseren, huurgelden of onkosten voor de aankoop van o.m. producten, materialen en signalisatie om infrastructuur en activiteiten coronaproof te maken.

Voor 2020 kan er ook nog een tussenkomst aangevraagd worden om de drukwerkkosten voor geannuleerde activiteiten te compenseren en om tegemoet te komen in het verlies van één of meerdere geannuleerde jaarlijkse activiteiten.

De toelage kan aangevraagd worden via het webformulier op www.tienen.be/aanvraag-toelage-coronanoodfonds, of via het formulier dat hieronder gedownload kan worden. De aanvraag m.b.t. de periode maart tot oktober ‘20 moet uiterlijk op maandag 23 november ’20 ingediend worden. De aanvraag voor de periode van november ’20 tot november ’21 moet ingediend zijn op woensdag 1 december ’21.  

Contact