Sluiting administratieve diensten tussen Kerstmis en Nieuwjaar

28
februari
2019

Vanavond spreekt de gemeenteraad zich uit over de nieuwe rechtspositieregeling voor de medewerkers van de stad en het OCMW Tienen. Hierin werd opgenomen dat de administratieve diensten van de stad en het OCMW voortaan tussen Kerstmis en Nieuwjaar gesloten zullen zijn. Het zwembad, de stadsbibliotheek, de Streekshop, het Toreke en uiteraard ook WZC Keienhof blijven wel voor het publiek open. Bij de afdeling openbare reiniging, de strooidienst en voor dringende aangiftes wordt permanentie voorzien. 

Sinds 1 januari ’19 vormen de stad en het OCMW één organisatie. In dat kader worden vanavond de nieuwe rechtspositieregeling en het aangepaste organogram op de gemeenteraad geagendeerd. Voorlopig zijn er geen grote wijzigingen en betreft het hier vooral een afstemming van beide documenten op de nieuwe situatie. Nieuw is wel dat de administratieve diensten tussen Kerstmis en Nieuwjaar de deuren zullen sluiten. 

“Om deze sluiting mogelijk te maken worden de compensatiedagen ingezet”, vertelt schepen van interne en externe dienstverlening Gijsbrecht Huts. “Dit zijn verlofdagen ter compensatie van feestdagen die tijdens het weekend vallen. We hebben voor een sluiting geopteerd omdat de dienstverlening tijdens deze periode niet volledig gegarandeerd kan worden. Het zwembad, de stadsbibliotheek, de Streekshop, museum het Toreke en uiteraard ook WZC Keienhof blijven voor het publiek open. Bij de afdeling openbare reiniging en de strooidienst en voor dringende aangiftes wordt permanentie voorzien. De sluiting zal ruimschoots op voorhand gecommuniceerd worden naar de bewoners van Tienen zodat iedereen hiermee rekening kan houden.”